dla_lekarzy
dla_pacjentow
FORDENT Bartosz Suliborski
1 2 3 4

Fordent, jako pierwszy gabinet w Łodzi,  dysponuje nowoczesnym systemem analizy zwarcia T-SCAN III współpracującym z elektromiografem EMG III

Hi-Tech

System T-ScanIII do komputerowej analizy zwarcia to niezawodne i łatwe w obsłudze kliniczne urządzenie diagnostyczne, które rejestruje i analizuje siły kontaktów zwarciowych za pomocą cienkich jak papier czujników. System T-Scan III jest ważnym elementem klinicznego stanowiska pracy odpowiedzialnego za diagnostykę i leczenie dysfunkcji narządów żucia i stawów skroniowo-żuchwowych. Pozwala na uzyskanie danych dotyczących kontaktów zwarciowych oraz rozkładu sił na poszczególnych zębach w łuku.

Zastosowanie T-Scan III: diagnostyka zwarcia i stawów skroniowo-żuchwowych, analiza przedprotetyczna, analiza zwarcia po oddaniu nowych uzupełnień protetycznych.

System niezwykle przydatny u osób cierpiących na bruksizm, w leczeniu z zastosowaniem licówek porcelanowych oraz koron i mostów opartych na implantach.

T-SCAN III Evolution jest nowym całkowicie zmodernizowanym modelem dostępnym na rynku od roku 2009.

EMG III

Hi-Tech

BioEMG III ELEKTROMIOGRAF 8 kanałowy w połączeniu z T-Scan III System pozwala na jednoczesną obserwację kontaktów pomiędzy zębami i mięśni podczas ich aktywności, czyli w trakcie wyzwalania bodźców. Metoda ta jest nieinwazyjna ze względu na projekcję skórną. Dotychczas w badaniu EMG stosowano jedynie elektrody igłowe, co w przypadku mięśni twarzy było wyjątkowo niedogodne i nieprzyjemne dla pacjenta, ponieważ wiązało się z koniecznością przerwania ciągłości skóry.

Bio EMG III jest jedynym czaszkowo-twarzowym elektromiografem który rejestruje pozwarciowe okresy spoczynkowe z dokładnością milisekundową. Ze względu na możliwość jednoczesnej synchronizacji z urządzeniem T-scan III istnieje możliwość jednoczesnej wizualizacji na ekranie komputera danych z poziomu mięśni i kontaktów zwarciowych. Jest to jedyne takie urządzenie na rynku aparatury medycznej pozwalające na jednoczesne uzyskanie tak wielu informacji.

Zastosowanie: diagnostyka i leczenie zaburzeń zwarcia, zaburzeń czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych, wzmożonego napięcia mięśni; przydatne w diagnostyce napięciowych bólów głowy.

FORDENT Bartosz Suliborski | ul. Jana 14a 91-350 Łódź | 698 745 910 | fordent.suliborski@gmail.com
Copyright © 2023 FORDENT
Wykonanie: Phetrak Internet Technologies