dla_lekarzy
dla_pacjentow
FORDENT Bartosz Suliborski
1 2 3 4

Gabinet stomatologiczny FORDENT

Firma „FORDENT”-Bartosz Suliborski rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku. Jest prowadzona na podstawie wpisu
do Ewidencji Działalności Gospodarczej i figuruje w tym spisie pod nr 66190. Od 1997 roku współpracowała z Centrum
Stomatologii Estetycznej i Implantologii „Panaceum” w Łodzi m.in. w zakresie zakładania licówek, wszczepiania
implantów, czy wybielania zębów.


Od marca 2013 roku firma FORDENT działa jako NZOZ przy ulicy Jana 14a w Łodzi (dzielnica Julianów) świadcząc
podstawowe usługi dentystyczne, jak również oferując laserowe leczenie zębów, a w zakresie stomatologii estetycznej
wybielanie zębów oraz porcelanowe i kompozytowe licówki. Dr n. med. Bartosz Suliborski to ponadto periodontolog oraz
specjalista protetyki wykorzystujący w swojej pracy implanty zębów Biomet 3i.

Bartosz Suliborski we wrześniu 1996 uzyskał dyplom Akademii Medycznej w Łodzi z wynikiem ponad dobrym. We
wrześniu 1997 roku zakończył staż dyplomowy. W marcu 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Bartosz Suliborski ukończył roczny program AEGD (Advanced Education in General Dentistry) na Uniwersytecie Maryland
w Baltimore w USA, obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu periodontologii, czy uzupełnień protetycznych na implantach
zębowych, co udokumentowane jest uzyskanym dyplomem wydanym w lipcu 2002 roku.

Dzięki uczestnictwu w programie AEGD, od 10.2002 do 03.2003 pełnił funkcję instruktora klinicznego programu AEGD,
również na Uniwersytecie Maryland. Od 2005 roku pełniS-EDI.

W chwili obecnej jest asystentem w Katedrze Stomatologii Ogólnej, Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Odbywa specjalizację z chirurgii jamy ustnej i okolic przyległych. W lipcu 2012
ukończył trzyletnie, eksternistyczne Curriculum New York University z zakresu zaawansowanych technik wszczepiania
implantów zębów. Jest członkiem OSIS-EDI.

 

 

 

FORDENT Bartosz Suliborski | ul. Jana 14a 91-350 Łódź | 698 745 910 | fordent.suliborski@gmail.com
Copyright © 2024 FORDENT
Wykonanie: Phetrak Internet Technologies