dla_lekarzy
dla_pacjentow
header
1 2 3 4

Firma „FORDENT”-Bartosz Suliborski rozpoczęła swoją działalność w 1996. Jest prowadzona na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i figuruje w tym spisie pod nr 66190. Od 1997 roku współpracowała z Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii „Panaceum” w Łodzi.

Od marca 2013 roku firma FORDENT działa jako NZOZ przy ulicy Jana 14a w Łodzi (dzielnica Julianów) 

Bartosz Suliborski we wrześniu 1996 uzyskał dyplom Akademii Medycznej w Łodzi z wynikiem ponad dobrym. We wrześniu 1997 roku zakończył staż dyplomowy. W marcu 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Bartosz Suliborski ukończył roczny program AEGD (Advanced Education in General Dentistry), na Uniwersytecie Maryland w Baltimore w USA, co udokumentowane jest uzyskanym dyplomem wydanym w lipcu 2002 roku.

Dzięki uczestnictwu w programie AEGD, od 10.2002 do 03.2003 pełnił funkcję instruktora klinicznego programu AEGD, również na Uniwersytecie Maryland. Od 2005 roku pełni rolę koordynatora programu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, a Uniwersytetem Maryland.

W chwili obecnej jest asystentem w Katedrze Stomatologii Ogólnej, Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbywa specjalizację z chirurgii stomatologicznej. W lipcu 2012 ukończył trzyletnie, eksternistyczne Curriculum New York University z zakresu zaawansowanych technik implantacji. Jest członkiem OSIS-EDI.

 

 

 

Innowacyjne usługi świadczone w gabinecie FORDENT:

 

 

  1. Diagnostyka zaburzeń czynnościowych narządu żucia i bólów głowy.

   Obecnie do pomiarów zwarcia i siły żucia stosuje się woskowe rejestraty zwarciowe, na bazie których oprawiane są modele gipsowe zębów. Innowacja w tej dziedzinie polega na zastosowaniu systemu do komputerowej analizy i rejestracji zgryzu     T-Scan oraz elektromiografu EMG, które służą do elektronicznej rejestracji i analizy siły kontaktów zwarciowych oraz napięcia poszczególnych mięsni układu ruchowego narządu żucia.

    

  2. Protetyka

   Innowacje z zakresu protetyki polegają na zastosowaniu wewnątrzustnego skanera Trios 3Shape, służącego do cyfrowego obrazowania pola protetycznego. Do doboru koloru służy spektrofotometr. Urządzenie do ultradźwiękowej preparacji stopnia umożliwia precyzyjne dopracowanie marginesu preparacji nawet w trudnodostępnych okolicach poddziąsłowych.

    

  3. Chirurgia stomatologiczna

   Innowacje z zakresu chirurgii polegają na zastosowaniu piezoelektrycznego urządzenia do cięcia kości Piezosurgery oraz hydrofotonowego lasera Waterlase. Technologie te pozwalają na atraumatyczne przeprowadzenie zabiegów, przyspieszają gojenie oraz minimalizują efekty uboczne takie jak obrzęki i ból.   

    

  4. Stomatologia zachowawcza

   Innowacje z zakresu stomatologii zachowawczej polegają na zastosowaniu hydrofotonowego lasera Waterlase do opracowania ubytków i leczenia kanałowego. Lampa Beyond Polus umożliwia skutecze i bezpieczne wybielania zębów, system znieczulania The Wand zapewnia bezbolesne podawanie środków znieczulających. Cyfrowy aparat pantomograficzny oraz radiowizjografia zapewniają precyzyjna diagnostyke radiologiczną, konieczną do stomatologii zachowawczej, protetyki oraz chirurgii.

 

 

 

Copyright © 2017 FORDENT
Wykonanie: Phetrak Internet Technologies