dla_lekarzy
dla_pacjentow
FORDENT Bartosz Suliborski
1 2 3 4

Zajmujemy się implantologią od 2002 roku. W naszym gabinecie oferujemy sprawdzone systemy implantologiczne o udokumentowanej naukowo, bardzo dobrej, długoletniej przeżywalności. Wyróżnia nas możliwość zastosowania lasera zamiast skalpela, skanera 3D zamiast tradycyjnych wycisków oraz komputerowego planowania i wykonania koron, mostów i protez (CAD/CAM).


Implanty stosuje się do uzupełnienia brakujących zębów. Sam implant zastępuje korzeń usuniętego zęba. Do implantu, za pomocą łącznika, osadza się koronę, która posiada zbliżoną wytrzymałość do zębów własnych pacjenta i nie wyróżnia się kolorystycznie. Implant jest wprowadzany w kość żuchwy lub szczęki. Należy jednak pamiętać, że z implantacją nie można zbyt długo zwlekać. Implanty zębów powinny zostać założone, nim dojdzie do zaniku kości oraz do przeciążenia pozostałych zębów. Zabieg implantacji przeprowadzany jest w warunkach sterylnych, w znieczuleniu miejscowym, pod osłoną antybiotyku, najczęściej z grupy penicylin (tu uwaga dla osób uczulonych na tę grupę antybiotyków – koniecznie poinformować lekarza!!!) Podczas zabiegu, do kości wprowadzany jest wszczep wykonany z tytanu. Najbezpieczniej po 3 miesiącach od implantacji rozpoczyna się odbudowa protetyczna implantu. Łącznik mogą być wykonane z tytanu, stali, cyrkonu, a korona posiadać może podbudowę ze stali, cyrkonu lub ceramiki wysokiej wytrzymałości jak np e-max. Podbudowa jest licowana porcelaną o wybranym kolorze. Można także zastosować korony o pełnym kształcie, czyli bezpośrednio połączone z bazą, które nie posiadają podbudowy. Taka konstrukcja jest przykręcana do implantu. Obecnie uważa się, że korony przykręcane są lepsze od cementowanych koron na podbudowie. Wybór materiału i rodzaju korony zależy od wielu czynników. Zależnie od potrzeb, implanty mogą podtrzymywać zarówno korony pojedyncze jak i mosty, a w wybranych przypadkach strukturę pełnego łuku zębowego. Mogą również stanowić dobre utrzymanie protez ruchomych, najczęściej u pacjentów bezzębnych.

Przed zabiegiem odbywa się standardowe badanie stanu zębów i dziąseł oraz ewentualne leczenie próchnicy i choroby dziąseł. Jest to konieczne względu na to, że podczas zabiegu powstaje rana, w której mogłoby się rozwinąć zakażenie. Dlatego wcześniej trzeba pozbyć się próchnicy oraz kamienia nazębnego. Przeciwwskazaniem mogą być niektóre choroby np. nowotwory, osteoporoza lub przyjmowane leki. Po przeprowadzeniu wywiadu wykonuje się pantomogram, a w niektórych przypadkach także zdjęcie tomograficzne 3D. Wtedy pobiera się diagnostyczne wyciski lub skanuje jamę ustną pod modele 3D. Sprawdzany jest także stan wyrostka zębodołowego. Jeśli doszło do zaniku kości, niezbędne może okazać się przeprowadzenie sterowanej regeneracji kości lub podniesienia dna zatoki szczękowej przed lub równocześnie z implantacją. Zależnie od stosowanej metody oraz stanu szczęki pacjenta, wprowadzanie implantu może wyglądać inaczej. Implant może być zaszyty pod dziąsłem, może być od razu osadzona śrubą gojącą wystającą z dziąsła, lub korona tymczasowa. W takich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na higienę jamy ustnej, by nie doprowadzić do zakażenia rany. Proces integracji implantu z kością trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie, jeśli implant był zaszyty, wykonuje się drugi zabieg chirurgiczny celem jego odsłonięcia i osadzenia śruby gojącej. W wybranych przypadkach odsłonięcie możemy wykonać laserem, co eliminuje konieczność zakładania szwów i znacznie skraca czas do wycisku lub skanu 3D. Pacjent otrzymuje koronę średnio po tygodniu od wycisku/skanu. O implanty należy dbać jak o własne zęby! Zaniedbania w higienie i wizytach kontrolnych mogą doprowadzić do zapalenia i utraty implantów! Od 2002 roku utraciłem zaledwie 2% spośród wszystkich wprowadzonych implantów.

Zapraszamy na konsultacje i starannie planowane, zorientowane na potrzeby pacjenta leczenie w przyjaznej, spokojnej atmosferze!

FORDENT Bartosz Suliborski | ul. Jana 14a 91-350 Łódź | 698 745 910 | fordent.suliborski@gmail.com
Copyright © 2023 FORDENT
Wykonanie: Phetrak Internet Technologies