dla_lekarzy
dla_pacjentow
FORDENT Bartosz Suliborski
1 2 3 4

 Dr n. med. Bartosz Suliborski - właściciel

 

Bartosz Suliborski wygłosił kilkadziesiąt wykładów i kursów praktycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest autorem i współautorem wielu publikacji w polskiej i światowej literaturze stomatologicznej, redaktorem naukowym i tłumaczem jednego z najnowszych podręczników z zakresu biomimetyki oraz tłumaczem siedmiu innych specjalistycznych wydawnictw książkowych. Prowadzi aktywną współpracę naukową z Uniwersytetem Maryland, Baltimore oraz Uniwersytetem w Nowym Jorku, USA.

Uczestnictwo w wybranych kongresach:

2012: 

- Implant Continuum Education, New York University
- Implant Continuum Education, New York University, Warszawa

2011:
- Zaawansowany kurs implantologiczny, Kraków
- Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu technik sterowanej regeneracji kości i tkanek, Kraków
- Podnoszenie dna zatoki szczękowej, Kraków
- Przygotowanie obszaru implantacji: techniki pobierania kości, Kraków
- Niewidzialne odbudowy w odcinku przednim, Warszawa - Dentopolis, Kielce
- Międzynarodowa konferencja osteologii, Kraków
- Implant Continuum Education, New York University

2010:
- Protetyka Adhezyjna, Warszawa
- Dentopolis, Kielce - Implanty krok po kroku, Warszawa
- Implanty: idea – sztuka – praktyka, Warszawa
- Kongres Perfekcja natury – możliwości i ograniczenia – estetyka w stomatologii, Warszawa
- Kongres Ból – diagnostyka i leczenie, Warszawa
- Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja i profilaktyka schorzeń układu stomatognatycznego, Warszawa
- Postępy i innowacje w kształtowaniu wyrostka zębodołowego i podnoszeniu dna zatoki szczękowej.
- Techniki znieczuleń w implantologii
- Zaawansowany kurs implantologiczny, Kraków
- Central European Osseointegration Center (CEOC)
- Implantologia z regeneracją kości, Sopot
- Zastosowanie wewnątrzustnego skanera Lava 3D, Seefeld, Niemcy
- Central European Implant Academy (CEIA)
- Sympozjum CEIA, Kraków
- Implant Continuum Education, New York University, Warszawa

 

2009:
- Kongres Zaawansowana implantologia i rehabilitacja jamy ustnej, Uniwersytet w Nowym Jorku, USA
- Kurs implantoprotetyka, Uniwersytet Maryland, Baltimore, USA
- Kongres Implanty: idea – sztuka – praktyka, Warszawa
- Zaburzenia neuromięśniowe
- Leczenie bólów głowy, Warszawa
- Piezoelektryczna preparacja łoża kostnego oraz mikrochirurgia ortodontyczna, Genua, Włochy
- CEDE Środkowoeuropejskie Targi Stomatologiczne – Zjazd Zespołów Stomatologicznych, Poznań
- Protetyka i endodoncja, Warszawa
- Standardy nowoczesnej stomatologii, Kielce
- Sympozjum Współczesna stomatologia odtwórcza drogą do estetyki i sukcesu, Warszawa
- EFNS (European Federation of Neurological Societies), Madryt, Hiszpania
- Central European Implant Academy (CEIA) -Sympozjum CEIA, Kraków
- Periodontologiczna i implantologiczna chirurgia plastyczna – koncept mikrochirurgiczny, Kraków
- Central European Implant Academy (CEIA) Warsztaty na bazie systemu Nawigator, Warszawa
- Central European Implant Academy (CEIA) Warsztaty na bazie systemu Biomet 3i, Warszawa
- Międzynarodowa konferencja osteologii, Kraków
- Implant Continuum Education, New York University
- Implant Continuum Education, New York University, Warszawa

2008:
- Kongres Implanty: idea – sztuka – praktyka;
- Piezoelektryczna chirurgia kości – obecne techniki i perspektywy; Genua, Włochy
- Kongres OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii stomatologicznej )
- Nowoczesne procedury kliniczne w codziennej praktyce implantologicznej, Jurata
- Central European Implant Academy (CEIA) -Sympozjum CEIA
- CEDE Środkowoeuropejskie Targi Stomatologiczne – Zjazd Zespołów Stomatologicznych, Poznań
- Kurs praktyczny implantologiczny, Sopot
- Kurs praktyczny implantologiczny z regeneracją kości, Sopot

2007:
- Praktyczny kurs implantologiczny, Sopot
- Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), Łódź
- Implanty: idea – sztuka – praktyka, Warszawa
- System implantologiczny bez tajemnic, Warszawa
- Implantologiczne możliwości odbudowy każdego rodzaju braków zębowych,
- Ocena i leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia i bólów głowy, Łódź
- Dysfunkcja narządu żucia – diagnoza i leczenie, Łódź

2006:
- Reguły preparacji zębów Baltdentica, Gdańskie Forum Stomatologiczne, Gdańsk
- Kongres Standardy nowoczesnej stomatologii, Kielce
- Protetyka i endodoncja, Warszawa
- Ergonomia w stomatologii, Uniwersytet Oregon, Portland, USA

2005:
- Światowa Konferencja Implantologiczna Nobel Biocare, Las Vegas, USA
- Kongres Komunikacja w estetyce, Kolonia, Niemcy
- Art Oral, Kongres, Sopot
- Preparat Emdogain – podstawy teoretyczne i praktyczne, Częstochowa
- Ergonomia w praktyce stomatologicznej Łódź
- Skaling i planing korzenia w praktyce stomatologicznej, Łódź
- Endodoncja trzonowców, Katowice
- FDI (Federation Dental International), Horyzonty współczesnej Stomatologii, Sao Paulo, Brazylia

 

FORDENT Bartosz Suliborski | ul. Jana 14a 91-350 Łódź | 698 745 910 | fordent.suliborski@gmail.com
Copyright © 2023 FORDENT
Wykonanie: Phetrak Internet Technologies